"put on one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

put on one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś oczy
  1. put czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wanted to watch the strange white man who put mud on his eyes.

    Podobne kolokacje: