"put in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

put in one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawijać czyjś oczy
  1. put czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For the first several weeks of treatment, she had to get up every hour at night to put drops in her eyes.

    Podobne kolokacje: