"put fingers" — Słownik kolokacji angielskich

put fingers kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's finger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone palce
  1. put czasownik + finger rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If we're to do anything, we have to put our fingers on the cause.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo