"push this time" — Słownik kolokacji angielskich

push this time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popchnij tym razem
  1. push czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tears threatened to burst down her face, but it was anger that pushed them this time, not fear.

    Podobne kolokacje: