"purposely run" — Słownik kolokacji angielskich

purposely run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): celowo pobiec
  1. run czasownik + purposely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Bloom and Penelope meet when Bloom purposely runs into Penelope's sports car with his bike.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo