"pure milk" — Słownik kolokacji angielskich

pure milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste mleko
  1. pure przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One can find fresh vegetables, fish, and pure milk at a very low prices.

    Podobne kolokacje: