BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"punkt kulminacyjny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "punkt kulminacyjny" po polsku

punkt kulminacyjny

rzeczownik
 1. highlight *** , także: hilite potocznie
  • główna atrakcja, punkt kulminacyjny, zenit [policzalny]
   Meeting his parents was the highlight of the evening. (Spotkanie jego rodziców było główną atrakcją wieczoru.)
   Her performance is the highlight of the show. (Jej występ jest główną atrakcją przedstawienia.)
 2. climax
  • punkt kulminacyjny, moment kulminacyjny
   What is the climax of the story? (Jaki jest punkt kulminacyjny tej historii?)
   The book reaches its climax with the death of the main character. (Książka osiąga swój punkt kulminacyjny w momencie śmierci głównego bohatera.)
 3. culminating point  
 4. culmination point

powered by  eTutor logo