"publicity picture" — Słownik kolokacji angielskich

publicity picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz reklamowy
  1. publicity rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I think it was a publicity picture," I offered.

powered by  eTutor logo