"public vow" — Słownik kolokacji angielskich

public vow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne śluby
  1. public przymiotnik + vow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The religious vow, being a public vow, is binding in Church law.

    Podobne kolokacje: