"public veneration" — Słownik kolokacji angielskich

public veneration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna cześć
  1. public przymiotnik + veneration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The reliquary is laid open for public veneration every August 17.

    Podobne kolokacje: