"public system" — Słownik kolokacji angielskich

public system kolokacja
Popularniejsza odmiana: public school system
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny system
  1. public przymiotnik + system rzeczownik
    Silna kolokacja

    I'm not sure the same can be said for the city and the public school system.

    Podobne kolokacje: