"public ritual" — Słownik kolokacji angielskich

public ritual kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny rytuał
  1. public przymiotnik + ritual rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was the first evidence he had seen here of public ritual.

    Podobne kolokacje: