"public pronouncement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne oświadczenie
  1. public przymiotnik + pronouncement rzeczownik
    Silna kolokacja

    These men's public pronouncements and choice of key officials can set the tone for a diocese.

    Podobne kolokacje: