"public emotion" — Słownik kolokacji angielskich

public emotion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczne uczucie
  1. public przymiotnik + emotion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But one has to appear to retain control while expressing public emotion."

    Podobne kolokacje: