"public disapproval" — Słownik kolokacji angielskich

public disapproval kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna dezaprobata
  1. public przymiotnik + disapproval rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Due to public disapproval, this plan was never carried out.

    Podobne kolokacje: