"public assessment" — Słownik kolokacji angielskich

public assessment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna ocena
  1. public przymiotnik + assessment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "This is a far cry from a general public assessment designed and effected to provide financial support for a church," Justice Kennedy said.