"psychosocial intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychospołeczna interwencja
  1. psychosocial przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite these potential difficulties, psychosocial intervention can be effective, at least in some cases, in changing the ways maltreated parents think about their young children.

powered by  eTutor logo