"psychological intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychologiczna interwencja
  1. psychological przymiotnik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Psychological intervention is also reported, but does not appear to be beneficial.

powered by  eTutor logo