"przyznać prawo dostępu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyznać prawo dostępu" po polsku

przyznać prawo dostępu

  1. grant access  

"przyznać prawo dostępu" — Słownik kolokacji angielskich

grant access kolokacja
  1. grant czasownik + access rzeczownik = przyznać prawo dostępu
    Bardzo silna kolokacja

    They were granted access back into the house after five days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo