"przywracać panowanie prawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywracać panowanie prawa" po polsku — Słownik angielsko-polski

przywracać panowanie prawa

  1. restore law  

"przywracać panowanie prawa" — Słownik kolokacji angielskich

restore law kolokacja
  1. restore czasownik + law rzeczownik = przywracać panowanie prawa
    Zwykła kolokacja

    The authorities give up all attempts to restore law and order.

    Podobne kolokacje: