"przyskrzynienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyskrzynienie" po polsku — Słownik angielsko-polski

przyskrzynienie informal

rzeczownik
 1. nailing
 2. nicking
czasownik
 1. shop ****
 2. nail **
  • nakryć, przyłapać, przyskrzynić informal
   We'll nail him down and you'll have no more problems. (Nakryjemy go i nie będziesz miał już żadnych problemów.)
   The police finally nailed the thief who stole my car. (Policja w końcu przyskrzyniła złodzieja mojego samochodu.)
 3. nick **
 4. lumber *

Powiązane zwroty — "przyskrzynienie"

rzeczownik
skrzynia = chest +4 znaczenia
skrzynka = box +4 znaczenia