"przysługa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przysługa" po polsku — Słownik angielsko-polski

przysługa

rzeczownik
 1. favour British English , favor American English ***   [COUNTABLE]
  Do me a favour, don't say anything to my mom. (Wyświadczcie mi przysługę, nie mówcie o niczym mojej mamie.)
  Tom, could I ask you a favour? (Tom, czy mógłbym poprosić cię o przysługę?)
  However, I hope to be able to return the favour in future. (Mam jednak nadzieję, że uda mi się odwzajemnić tę przysługę w przyszłości.)
  I have a favour to ask you. (Chciałbym cię poprosić o przysługę.)
 2. kindness *
  • uprzejmość, dobry uczynek, przysługa
   I am sure my father will like to repay your kindness. (Mój ojciec z pewnością będzie chciał odpłacić się panu za tę uprzejmość.)
 3. solid ***   slang
  I asked him for a solid. (Poprosiłem go o przysługę.)
  I need a solid, can you lend me some money? (Potrzebuję przysługi, czy możesz pożyczyć mi trochę pieniędzy?)
 4. good turn  
idiom
 1. somebody's good offices formal , the good offices of somebody formal
  • czyjaś przysługa, czyjaś pomoc
   I wouldn't achieve that without your good offices - thank you. (Nie osiągnąłbym tego bez twojej pomocy - dziękuję ci.)
   I really appreciate his good offices - I'll do something to thank him. (Naprawdę doceniam jego przysługę - zrobię coś, żeby mu podziękować.)

"przysługa" — Słownik kolokacji angielskich

good turn kolokacja
 1. good przymiotnik + turn rzeczownik = przysługa
  Bardzo silna kolokacja

  A good six turns of the glass ago, it was.

  Podobne kolokacje: