ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przyrząd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyrząd" po polsku

przyrząd

rzeczownik
 1. device ***
  • urządzenie, przyrząd [COUNTABLE]
   This device is used to measure girth. (To urządzenie jest używane do mierzenia obwodu.)
   The suspect had some kind of device in his pocket. (Podejrzany miał jakieś urządzenie w kieszeni.)
   The new device is expected to reach the market in six years. (Oczekuje się, że nowe urządzenie znajdzie się na rynku za sześć lat.)
   You need a device to connect to the Internet. (Potrzebujesz urządzenia, żeby połączyć się z Internetem.)
   What are the features of this device? (Jakie są możliwości tego urządzenia?)
   zobacz także: gadget
 2. instrument ***
  • narzędzie, przyrząd (np. w medycynie) [COUNTABLE]
   "Certain instruments are needed for this operation" said the surgeon. ("Pewne narzędzia są potrzebne do tej operacji" powiedział chirurg.)
   They used the instrument to measure his blood pressure. (One użyły przyrządu, żeby zmierzyć mu ciśnienie.)
 3. apparatus *
  • aparat, przyrząd, urządzenie [UNCOUNTABLE]
   He turned away and began to tinker with his apparatus. (On odwrócił się i zaczął majstrować przy swoim aparacie.)
   They seem tremendously afraid of that apparatus. (Oni zdają się niesamowicie bać tego przyrządu.)
 4. implement ***
  • narzędzie, przyrząd
   I don't know the use of these implements. (Nie znam zastosowania tych narzędzi.)
   A mixer is a kitchen implement. (Mikser jest przyrządem kuchennym.)
 5. utensil

Powiązane zwroty — "przyrząd"

rzeczownik
test (przyrząd, np. test ciążowy) = test
transformator (przyrząd przetwarzający prąd elektryczny) = transformer
przyrządzanie = preparation +4 znaczenia
metr (przyrząd pomiarowy) = tape-measure
pion (przyrząd do mierzenia powierzchni pionowych) = plumb technical , plumb line technical , plumb weight , plumb bob +1 znaczenie
rylec (przyrząd do pisania) = stylus
rak (przyrząd ratunkowy) = casing spear
mikromierz (przyrząd pomiarowy) = micrometer , micrometer screw gauge
równoważnia (przyrząd gimnastyczny) = balance beam , beam British English
różdżka (przyrząd stosowany w radiestezji) = divining rod , dowsing rod
stroik instrumentu (przyrząd służący do wprowadzania w drganie powietrza zawartego wewnątrz piszczałki) = reed
spektrometr (przyrząd służący do otrzymywania i analizowania widm) = spectrometer
kwadrat (przyrząd do wyznaczania poletek badawczych) = quadrat
wziernik (przyrząd lekarski) = speculum
czasownik
przyrządzić = mix , mix up +2 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo