"przyjaciel rodziny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyjaciel rodziny" po polsku

przyjaciel rodziny

rzeczownik
 1. uncle *** , także: nuncle old use
  • przyjaciel rodziny, wujaszek informal [COUNTABLE]
   Jim is my uncle. (Jim to przyjaciel mojej rodziny.)
   Our uncle came to visit. (Nasz wujaszek nas odwiedził.)
 2. family friend  
  Max is an old family friend and a very fine doctor. (Max jest starym przyjacielem rodziny i bardzo dobrym lekarzem.)
  She has been a family friend for a long time. (Ona od dawna jest przyjaciółką rodziny.)

"przyjaciel rodziny" — Słownik kolokacji angielskich

family friend kolokacja
 1. family rzeczownik + friend rzeczownik = przyjaciel rodziny
  Bardzo silna kolokacja

  He has been a family friend for a long time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo