"przydzielić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przydzielić" po polsku

przydzielić

czasownik
 1. assign **
  • przydzielić, przypisać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś) [TRANSITIVE]
   I'll assign these tasks after the break. (Przydzielę te zadania po przerwie.)
   I don't know to whom I should assign this task. (Nie wiem komu przydzielić to zadanie.)
   link synonim: allot
 2. preassign
  • przydzielić, przypisać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś) z wyprzedzeniem
 1. give a share
  • przydzielić, przyznawać (np. pieniądze, zasoby, obowiązki)
czasownik
 1. appropriate ***
  • przeznaczać, przydzielać (środki na jakiś cel) [TRANSITIVE]
   A lot of money has been appropriated for this project. (Na ten projekt przeznaczono dużo pieniędzy.)
   Everything will move forward once they appropriate necessary funds. (Wszystko ruszy do przodu kiedy oni przydzielą potrzebne środki.)
 2. allocate *
 3. ration
  • wydzielać (coś), przydzielać (cos komuś), racjonować
   I told you to ration the food to the men outside. (Powiedziałam ci, żebyś wydzieliła jedzenie ludziom na zewnątrz.)
   He rationed signing the papers to her. (On przydzielił jej podpisywanie dokumentów.)
 4. attach ***
 5. allot
 6. apportion

"przydzielić" — Słownik kolokacji angielskich

give a share kolokacja
 1. give czasownik + share rzeczownik = przydzielić, przyznawać (np. pieniądze, zasoby, obowiązki)
  Zwykła kolokacja

  I've given and received my own share over the years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo