"przyśpieszanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyśpieszanie" po polsku

przyśpieszanie

rzeczownik
 1. hastening  
 2. festinating   old use
czasownik
 1. accelerate **
 2. stimulate **
 3. hasten  
  The illness hastened his death. (Choroba przyspieszyła jego śmierć.)
  This attack will hasten our victory. (Ten atak przyspieszy naszą wygraną.)
 4. precipitate
 5. quicken
 6. spurt , także: spirt
 7. expedite
 8. catalyse British English , catalyze American English
 9. pick up speed
 10. festinate   old use
phrasal verb
 1. speed up *
 1. gather pace
phrasal verb
 1. speed something up , speed up something *
  • przyspieszać coś, przyśpieszać coś
   British government is trying to speed up the process of reform. (Brytyjski rząd próbuje przyśpieszyć proces reform.)
   Adding water to the solution speeds the reaction up. (Dodanie wody do roztworu przyspiesza reakcję.)
 2. hurry something up

Powiązane zwroty — "przyśpieszanie"

rzeczownik
idiom
czasownik
przyspieszyć = gather speed +1 znaczenie

powered by  eTutor logo