"przeszukanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeszukanie" po polsku

przeszukanie

rzeczownik
 1. search ****
  • przeszukanie, rewizja
   Police conducted a search of his trunk. (Policja przeprowadziła rewizję jego bagażnika.)
   Do you have a permission for a search? (Czy macie pozwolenie na rewizję?)
 2. sweep ***
  • przeszukanie, obława, łapanka, nalot (policyjny)
   The sweep was unexpected. (Obława była niespodziewana.)
   He was arrested during the sweep. (Został aresztowany podczas łapanki.)
 3. shakedown
 4. pat-down
 5. perquisition
 6. excavating
 7. tossing
 8. gutting
czasownik
 1. search ****
  • przeszukiwać, szukać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I've searched everywhere and I still can't find it. (Szukałem wszędzie i ciągle nie mogę tego znaleźć.)
   I'm searching for my pen, it should be here. (Szukam mojego długopisu, powinien tu być.)
   They were all searching for the missing boy. (Oni wszyscy szukali zaginionego chłopca.)
 2. prospect ***
  • przeszukiwać (teren), badać (teren)
   After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
   He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 3. scout **
  • szukać (kogoś), przeszukiwać (jakieś miejsce)
   We need to scout out exactly what the situation is. (Musimy doszukać się obecnego stanu sytuacji.)
   Scout this room. If you find anything suspicious, report it to me. (Przeszukajcie ten pokój. Jeżeli znajdziecie cokolwiek podejrzanego, zgłoście mi to.)
 4. scan **
  • przeglądać, przeszukiwać (uważnie, ale szybko, np. teren) [TRANSITIVE]
   The police scanned the house and never found anything. (Policja przeszukała dom i niczego nie znalazła.)
   Scan the garden, he must be here. (Przeszukajcie ogród, on musi tu być.)
   The cop scanned my pockets but he didn't find anything. (Policjant przeszukał mi kieszenie, ale nic nie znalazł.)
 5. probe **
 6. scour
  • przeszukiwać (np. dokument), przetrząsać (miejsce)
   She scoured the shops for a suitable dress. (Ona przeszukała sklepy za odpowiednią sukienką.)
 7. rake *
  • przetrząsać, przeszukiwać
   The thief raked the drawers. (Złodziej przetrząsnął szuflady.)
   I raked the house to find my glasses. (Przetrząsnąłem dom, żeby znaleźć swoje okulary.)
 8. rummage
 9. browse
 10. ransack
phrasal verb
 1. pat down
 1. search somebody ****
phrasal verb
 1. look through something *  
  She looked through her bag and couldn't find her wallet. (Ona przeszukała swoją torebkę i nie mogła znaleźć swojego portfela.)
  You can look through my phone. (Możesz przeszukać mój telefon.)
 2. ferret through something
czasownik
 1. gut **
 2. excavate
 3. toss ***
  • urządzić obławę, przeszukać informal
   Toss the garden, he must be there. (Przeszukaj ogród, on musi tam być.)
   The police tossed the city but they didn't find the killer. (Policja urządziła obławę w mieście, ale nie znalazła zabójcy.)
czasownik
 1. frisk somebody

powered by  eTutor logo