"przestać zażywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestać zażywać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przestać zażywać

czasownik
  1. off *****
    • przestać zażywać, przestać brać (np. leki)
      She was off her medicine for two weeks. (Ona przestała zażywać leki dwa tygodnie temu.)
      Maybe I should off my pills and see what happens. (Może powinnam przestać zażywać moje tabletki i sprawdzić co się stanie.)