"przesłanka fałszywa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesłanka fałszywa" po polsku

"przesłanka fałszywa" — Słownik kolokacji angielskich

false premise kolokacja
  1. false przymiotnik + premise rzeczownik = błąd fałszywego założenia, przesłanka fałszywa
    Zwykła kolokacja

    That alone is reason enough to suspect the war was entered into under a false premise.

powered by  eTutor logo