"przesłać faks" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesłać faks" po polsku

"przesłać faks" — Słownik kolokacji angielskich

send a fax kolokacja
  1. send czasownik + fax rzeczownik = przesłać faks
    Silna kolokacja

    Find someone who has sent or received a fax in the last month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo