"przepis szczególny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przepis szczególny" po polsku

"przepis szczególny" — Słownik kolokacji angielskich

specific provision kolokacja
  1. specific przymiotnik + provision rzeczownik = przepis szczególny
    Bardzo silna kolokacja

    Most on the other hand have no specific such provision.

special provision kolokacja
  1. special przymiotnik + provision rzeczownik = przepis szczególny
    Bardzo silna kolokacja

    He says we need special provisions to help workers, and he's right.

powered by  eTutor logo