"przekroczyć swoje uprawnienia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekroczyć swoje uprawnienia" po polsku

przekroczyć swoje uprawnienia

  1. exceed one's powers
  2. override one's commission   formal

"przekroczyć swoje uprawnienia" — Słownik kolokacji angielskich

  1. exceed czasownik + power rzeczownik = przekroczyć kompetencje, przekroczyć swoje uprawnienia
    Zwykła kolokacja

    The federal government ruled Archibald had exceeded his powers in creating the council.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo