"przekroczyć kompetencje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekroczyć kompetencje" po polsku

przekroczyć kompetencje

  1. act ultra vires  
  1. exceed one's powers

"przekroczyć kompetencje" — Słownik kolokacji angielskich

  1. exceed czasownik + power rzeczownik = przekroczyć kompetencje, przekroczyć swoje uprawnienia
    Zwykła kolokacja

    The federal government ruled Archibald had exceeded his powers in creating the council.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo