BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przecinanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przecinanie się" po polsku

przecinanie się

rzeczownik
 1. decussation
 2. decussating
 3. cutting *
  • przecinanie się (np. dwóch linii)
czasownik
 1. cut *****
 2. section ****
  • przeciąć, przecinać
   I have to section this trunk in half. (Musze przeciąć ten pień na pół.)
   I'm not strong enough to section this board - can you help me? (Nie jestem wystarczająco silny, żeby przeciąć tę deskę - możesz mi pomóc?)
 3. cross , ****
  • krzyżować się, przecinać (np. drogi, linie kolejowe) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Our paths crossed from the very beginning. (Nasze drogi się krzyżowały od samego początku.)
   These two paths cross here, we have to choose one of them. (Te dwie ścieżki się tu krzyżują, musimy wybrać jedną z nich.)
 4. lance **
 5. slash *
  • przebijać (np. opony), przecinać (np. materiał), nacinać (rowki w czymś)
   Somebody slashed the tires in my car! (Ktoś przebił opony w moim samochodzie!)
 6. slit *
  • rozcinać (np. kopertę), przecinać (np. opony)
   She slit the envelope and read the letter. (Ona rozcięła kopertę i przeczytała list.)
 7. traverse , *
  • przemierzać, przecinać (w poprzek) formal
   We traversed the forest to shorten our journey. (Przemierzyliśmy las, aby skrócić naszą wędrówkę.)
 8. intersect
 9. sever
 10. crisscross , criss-cross
 11. intercut  
 12. scythe
czasownik
 1. slice ***   [TRANSITIVE]
  Can you slice the bread in half? (Czy może pani przeciąć chleb na pół?)
  He sliced the pizza into four. (On przeciął pizzę na cztery.)
phrasal verb
 1. cut through something *
czasownik
 1. cut through something *
rzeczownik
 1. crossing *
 2. slashing
 3. intercutting  
 4. intersecting
 5. scything
 6. crisscrossing
 7. lancing
 8. slitting
 9. traversing
 10. severing
 11. sectioning

Powiązane zwroty — "przecinanie się"

czasownik
rzeczownik
przecięcie = intersection +4 znaczenia
przecinek = comma , , +2 znaczenia
przecinka = firebreak , fire lane +1 znaczenie

powered by  eTutor logo