BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"przebyty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przebyty" po polsku

przebyty

przymiotnik
 1. past , ****
  • przebyty (o chorobie)
   Can I know your past medical history? (Czy mogę poznać twoją historię przebytych chorób?)
   The past diseases of yours may influence your health. (Twoje przebyte choroby mogą mieć wpływ na zdrowie.)
 2. endured
czasownik
 1. stay *****   [nieprzechodni]
  Why are you staying in my room? (Dlaczego przebywasz w moim pokoju?)
  He stayed in London until they contacted him. (On przebywał w Londynie dopóki oni się z nim nie skontaktowali.)
 2. reside *
 3. abide *
 4. dwell *
 5. sojourn
 6. bide
phrasal verb
 1. hang upon
czasownik
 1. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [przechodni]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)

powered by  eTutor logo