"przebrnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przebrnąć" po polsku

"przebrnąć" — Słownik kolokacji angielskich

scrape through kolokacja
  1. scrape czasownik + through przyimek = przebrnąć (przez coś)
    Zwykła kolokacja

    He scraped a hand through his thick head of hair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo