"prześladowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prześladowanie" po polsku

prześladowanie

rzeczownik
 1. persecution
  • prześladowanie, napastowanie
   It is important that we protect all religious communities from persecution. (Ważne jest, abyśmy chronili wszystkie wspólnoty religijne przed prześladowaniem.)
   There must be no further persecution of the opposition, democratic forces, or civil society representatives. (Nie może dochodzić do dalszych prześladowań opozycji, ruchów demokratycznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.)
 2. harassment **
  • molestowanie, prześladowanie [UNCOUNTABLE]
   He was sued for sexual harassment of his colleague. (On został pozwany za molestowanie seksualne swojej współpracowniczki.)
 3. repression *
  • represja, prześladowanie
   There is increasing repression of the democratic opposition, the free press and civil society. (Wzmagają się represje wobec opozycji demokratycznej, wolnej prasy i społeczeństwa obywatelskiego.)
 4. victimization , także: victimisation British English
  • prześladowanie, represjonowanie
   The victimization of ethnic minorities must be stopped. (Prześladowanie mniejszości etnicznych musi zostać powstrzymane.)
 5. stalking   [UNCOUNTABLE]
 6. obsessing
  • prześladowanie (np. o myśli)
 7. persecuting
 8. victimizing , victimising British English
 9. hounding
 10. repressing
 11. pursuing
  • prześladowanie (kogoś)
czasownik
 1. hound *
 2. victimize , victimise British English
 3. persecute
 4. obsess
 5. repress
 6. pursue ***   old-fashioned [TRANSITIVE]
 1. have a hold on somebody , get a hold on somebody
  • opętać (oczarować), prześladować (myśl o kimś)
   The murderer had a hold on his victim. (Mordercę prześladowała myśl o jego ofierze.)

powered by  eTutor logo