"provide women" — Słownik kolokacji angielskich

provide women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz kobietom
  1. provide czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    For how long are men supposed to provide women with foreplay?

    Podobne kolokacje: