"provide with an account" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz konto
  1. provide czasownik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book will provide us with a complete account of all that has happened to Dorothy and the Wizard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo