"provide officers" — Słownik kolokacji angielskich

provide officers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz urzędnikom
  1. provide czasownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Act would provide well-trained officers for a professional army.

powered by  eTutor logo