"provide news" — Słownik kolokacji angielskich

provide news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarczać wiadomości
  1. provide czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It provides political, economic and cultural news around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo