"provide for women" — Słownik kolokacji angielskich

provide for women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz kobietom
  1. provide czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still, the old woman provided a bit of a show for the men and women who came seeking her advice.

    Podobne kolokacje: