"provide company" — Słownik kolokacji angielskich

provide company kolokacja
Popularniejsza odmiana: provide companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz spółce
  1. provide czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We aim to provide companies with information on how being 'green' makes financial sense.

powered by  eTutor logo