"provide companies" — Słownik kolokacji angielskich

provide companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz spółkom
  1. provide czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We aim to provide companies with information on how being 'green' makes financial sense.

powered by  eTutor logo