"protokołować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "protokołować" po polsku — Słownik angielsko-polski

protokołować

czasownik
  1. minute ***** , min. (skrót) **   British English
    She was chosen to minute what happened during the meeting. (Ona została wybrana, aby protokołować to, co się działo podczas spotkania.)
  2. take the minutes , keep the minutes , także: record in the minutes , także: do the minutes  
    to summarize in writing what is discussed at a meeting

Powiązane zwroty — "protokołować"

rzeczownik
protokół = minutes +6 znaczeń
inne