"protect women" — Słownik kolokacji angielskich

protect women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chroń kobiety
  1. protect czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Where I come from, men who want to protect women don't do it in bed.

    Podobne kolokacje: