ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"protect officials" — Słownik kolokacji angielskich

protect officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chroń urzędników
  1. protect czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And he does not buy the argument that such zones are necessary to protect the president and other officials.

powered by  eTutor logo