"protect from use" — Słownik kolokacji angielskich

protect from use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabezpiecz przed wykorzystaniem
  1. protect czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Data sharing may also be restricted to protect institutions and scientists from use of data for political purposes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "protect from use" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "protect from use" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik