"protect buildings" — Słownik kolokacji angielskich

protect buildings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ochroń budynki
  1. protect czasownik + building rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Moreover, he said, people should recognize that the projects protect buildings, not beaches.

powered by  eTutor logo