"propitious time" — Słownik kolokacji angielskich

propitious time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzyjający czas
  1. propitious przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The move to a larger space comes at a propitious time.

    Podobne kolokacje: